"Ingen rutt till värd" fel på Linux - Vad gör du?

Har du kommit över "Ingen rutt till värd" när du försöker nå en server på Linux? Det här felet kan vara irriterande, men du kan åtgärda det när du identifierar orsaken.

'Ingen rutt till värd' betecknar ett nätverksproblem, vanligtvis en som dyker upp när servern eller värden inte svarar. Det här kan hända på grund av nätverksproblem eller på grund av en olämplig inställning.

Är dina nätverksinställningar korrekta?

Innan vi tittar på de mer specifika orsakerna till detta problem, se till att dina nätverksinställningar är korrekta. Kan du ansluta till webben? Är din DNS korrekt konfigurerad?

Kör detta kommando för att ta reda på:

systemd-resolve-status

Om du upptäcker några DNS-problem där, gå tillbaka till din nätverkskonfiguration och gör om det om du måste. Om du använder ett standardnätverk med en dynamisk IP, uppdateras DNS-numren automatiskt.

För att manuellt konfigurera din DNS, gå till Network Manager och skriv in IP-adressen manuellt i fliken IPv4.

Om din Linux-distribution saknar grafiskt skrivbord, gå till "/etc/systemd/resolved.conf." Och hitta DNS-raden.

Ändra siffrorna med numren på DNS ​​du vill ha och gör andra konfigurationer om du måste.

Om du har konfigurerat en statisk IP kan du också återgå till en dynamisk IP och låta ditt nätverk få anslutningsinformation via DHCP.

Glöm inte att starta om datorn innan du försöker ansluta till värden igen. Om du fortfarande får "Ingen väg att vara värd" fortsätt läsa.

Är värdservern online?

Nästa steg är att kontrollera att den värd du försöker ansluta till är faktiskt online. En av de vanligaste orsakerna till felet är att tjänsten inte fungerar som ett resultat av underhåll eller något annat problem.

Om tjänsten inte är online kontrollerar du om värden är. Ibland kan tjänsten ha slutat eller inte börjat börja med, även om det inte finns något fel med servern själv.

Använd systemd, kör kommandot ...

sudo systemctl status servicenamn

Om tjänsten körs måste du leta efter en annan orsak.

Anslut du till rätt port?

Dubbelkontrollera all dokumentation som värden kan ha tillhandahållit. Det är en vanlig praxis för serverns chefer att låsa ner portar som inte används för att förbättra serverns säkerhet. Attackers använder ofta vanliga hamnar för att rikta sig mot Linux-tjänster.

Om du försöker ansluta till din egen server kan du spåra tjänsten till rätt port. För att göra detta måste du installera ett säkerhetsverktyg som kan hjälpa dig att se öppna portar - NMAP.

Här är kommandon för installation av NMAP över olika Linux-distributioner:

CentOS: yum install nmap

Debian: apt-get install nmap

Ubuntu: sudo apt-get install nmap

När du har installerat NMAP, kolla för att se öppna portar med följande kommando:

sudo nmap-sS mål-server-ip

Om du inte har direkt tillgång till servern måste du kontakta värden. Men innan du gör det, ta en titt på några av de andra möjliga orsakerna till "No Route to Host" -felet i Linux.

Är värdnamnet rätt?

Du kan också få felet "Ingen rutt till värd" om din dator och servern du försöker ansluta till använder olika värdnamn. Båda maskinerna ska konfigureras för att ansluta till varandra.

Bortsett från den vanliga värdkonfigurationen, vill du vara uppmärksam på hosts.deny och hosts.allow-filer i "/ etc". Om du försöker ansluta till en ny server, se till att du får rätt värdnamn på servern.

Är iptables blockera anslutningen?

iptables är ganska användbart när du vill konfigurera Linux-kärnans brandväggstabeller. Den fulla kontrollen som ger dig över trafik som kommer in och ut ur din dator är stor.

Men genom ett enkelt konfigurationsfel kan iptables blockera anslutningen till porten du vill nå och ge upphov till felet "Ingen rutt till värd".

För att kontrollera om iptables är skyldig, kör följande kommando:

sudo iptables -S

Se om de iptables regler som du har satt blockera anslutningen. Det kan hända att du måste lägga till en accepterningsregel till standard INPUT-kedjan.

För att rensa brandväggen för en extern brandvägg kan du använda det här kommandot:

iptables -F

Slutsatser

Som du kan se kan det ta ett tag att komma till botten av felet "Ingen rutt till värd", men stegen ovan bör hjälpa dig. Även om det kan se ut som ett komplext problem, är det ofta resultatet av motstridiga konfigurationer eller enkla nätverksproblem.

Har du stött på några andra potentiella orsaker och korrigeringar för detta fel? Släpp oss en kommentar och berätta om det.

Se Även